วันที่ 20 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลดงดำ ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลดงดำ ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการป้องกันการแพร่เชื้อโคโรนา 2019 ในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุมณีศรีปางส้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงดำ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page