วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดงดำ จัดประชุมคณะทำงานด้านการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2563  เพื่อพิจารณากลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงดำ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page