เทศบาลตำบลดง ดำเดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดำ

วิสัยทัศน์ (Vision)


พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง”


 

พันธกิจ

...

สภาพทั่วไป

 

  1. ที่ตั้ง

    เลขที่ ๒๑๐ หมู่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลดงดำ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของจังหวัด ห่างจาก

...