ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     ♠ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 

     ♠ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 

     ♠ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563

     ♠ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

     ♠ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     ♣ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

     ♣ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2562

     ♣ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2562

     ♣ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

     ♣ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     ♠ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 01/02/2561)

     ♠ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 30/04/2561)

     ♠ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 26/06/2561)

     ♠ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 30/08/2561)

     ♠ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 25/09/2561)

     ♠ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงดำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 27/11/2561)

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page