• ช่องทางร้องเรียนการทุจริต

1. ติดต่อร้องเรียนการทุจริตด้วยตนเอง ที่สำนักงานเทศบาลตำบลดงดำ เลขที่ 210 หมู่ที่ 3 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

2. ส่งหนังสือร้องเรียนการทุจริต (ลงชื่อผู้ร้องเรียน) / บัตรสนเท่ห์ (ไม่ลงชื่อผู้ร้องเรียน) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลดงดำ เลขที่ 210 หมู่ที่ 3 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110

3. ร้องเรียนการทุจริต ผ่านเว็บไซต์ http://dongdum.go.th/index.php/2020-03-20-02-52-32

4. เบอร์โทรศัพย์ 053-096-075 โทรสาร 053-096-076

5. กล่องรับเรื่องร้องเรียน/E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it./เฟสบุ๊คแฟนเพจเทศบาลตำบลดงดำ

6. ร้องเรียนการทุจริตผ่านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลดงดำ

ชื่อ นามสกุล
Email
หัวข้อเรื่อง
เนื้อหา