♦ แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1

        สำนักปลัด

        กองคลัง

        กองช่าง

        กองการศึกษา

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        กองสวัสดิการสังคม

♦ แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2

        สำนักปลัด

        กองคลัง

        กองช่าง

        กองการศึกษา

        กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        กองสวัสดิการสังคม

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page