ปี 2563

      กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2563

      กำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564

      เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

      เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

      เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

      เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

ปี 2562

      กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562

      กำหนดวันเริ่มต้นสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563

      เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

      เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

      เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

      เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page