เทศบาลตำบลดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

thzh-CNenja

2566

        ♣ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

        ♣ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (งวดที่ 1)

2565

        ♣  รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

       ♣  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

       ♣  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      ♣ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

       ♣  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

         (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

       ♣  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

            รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

       ♣ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

             - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 1)

             - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 2)

             - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งวดที่ 3)

          

2564

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png4.png0.png4.png8.png4.png
วันนี้92
เมื่อวานนี้271
อาทิตย์นี้363
เดือนนี้5124
รวม140484

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

2
ท่าน