เทศบาลตำบลดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

thzh-CNenja

ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                ข้อมูลพื้นฐาน

                    O1 โครงสร้าง

                    O2 ข้อมูลผู้บริหาร

                    O3 อำนาจหน้าที่

                    O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                    O5 ข้อมูลการติดต่อ

                    O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

                 การประชาสัมพันธ์                                                                                                                 

                    O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

                 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

                    O8 Q&A

                    O9 Social Network

 

                ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

                    O10 แผนดำเนินงานประจำปี                                                      

                    O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

                    O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

                 การปฏิบัติงาน

                     O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน *******

 

                การให้บริการ

                     O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                     O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                     O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                     O17 E-Service

                ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                     O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                     O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

                     O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมารประจำปี

 

                 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                     O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                     O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                     O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                     O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

                ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                     O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                     O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                     O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                     O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

                 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                     O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                     O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                     O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

                 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

                     O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                     O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

                 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                     O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                     O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

                  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

                     O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                     O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                  

                  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                     O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

                 แผนป้องกันการทุจริต

                     O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                     O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

                     O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

                ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

                     O42 มาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                     O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

นายกเทศมนตรีตำบลดงดำ

 

นายสัญชัย หลวงใน มีกรอบ 

นายสัญชัย  หลวงใน

นายกเทศมนตรีตำบลดงดำ

099-1406188   

เข้าสู่ระบบ

เกี่ยวกับเทศบาล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ปลัดเทศบาลตำบลดงดำ

 

 รูป ป น้อย 3 

นางสุรีรัตน์ รุ่งเรือง

ปลัดเทศบาลตำบลดงดำ

 096-2948795 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คลังความรู้และการให้บริการ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Facebook

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 

งานแผน 5

 

ผลการปฏิบัติราชการ
งานบุคคล

งานกิจการสภา

ร้องเรียน

ป้องกันทุจริต

Google Calender

แบนเนอร์ลิงค์

1

 

3 


4


5


6

 

ป้ายโฆษณา

 datacenter2

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png9.png2.png9.png4.png5.png
วันนี้22
เมื่อวานนี้97
อาทิตย์นี้1128
เดือนนี้599
รวม92945

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน

ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

dla logo     logo2   1567  20161215104453