เทศบาลตำบลดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

thzh-CNenja

การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบนเนอร์ลิงค์

1

2

3 

4

5

6