เทศบาลตำบลดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

thzh-CNenja

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายกเทศมนตรีตำบลดงดำได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลดงดำ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ซึ่งผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ได้แก่

1. นางนพมาศ วงค์บุญมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

2. นายฐิติโชติ สตอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาข้าราชการเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

 

161102 tile

 

 

แบนเนอร์ลิงค์

1

2

3 

4

5

6

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png1.png8.png2.png6.png3.png
วันนี้65
เมื่อวานนี้93
อาทิตย์นี้254
เดือนนี้797
รวม18263

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน