เทศบาลตำบลดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

thzh-CNenja

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลดงดำ นายสัญชัย หลวงใน ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่มีความประพฤติที่ดี ควรแก่การสรรเสริญและยกย่องเป็นต้นแบบด้านการ ลด ละ เลิก การดื่มสุราช่วงเข้าพรรษา ตามโครงการ Stop Drink And Smoke Stop Disease มุ่งสู่ชาวดงดำสุดยอดปลอดเหล้าและบุหรี่ ประจำปี 2564 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่      

1. นายเกษม บัวอ๊อด ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี

2. นายพรชัย สมฝั้น ตำแหน่ง ภารโรง

3. นายมานะชัย ดำริห์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

4. นางสาวถนอมศรี กิจนพคุณ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน

5. นางสาวกัญยา ปันสีละ ตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงดำ

 

161103 tile

แบนเนอร์ลิงค์

1

2

3 

4

5

6

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png1.png8.png2.png6.png3.png
วันนี้65
เมื่อวานนี้93
อาทิตย์นี้254
เดือนนี้797
รวม18263

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน