ท่านสามารถติดต่อสอบถามกับเราได้โดยการกรอกข้อมูลทางด้านล่าง หรือช่องทางอื่นได้ที่

โทรศัพท์ : 053-096075  โทรสาร : 053-096076 
FB : www.facebook.com/dongdum.li.lamphun

 

ชื่อ นามสกุล
Email
หัวข้อเรื่อง
เนื้อหา